TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Interes public

I. ACTE

Solicitarea informațiilor de interes public

I.1. ACTE NORMATIVE DIN DOMENIU: 

I.1.a. LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

I.1.b. HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

I.1.c. Legea reutilizarii informatiilor din institutiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

 

I.2. Responsabilul cu primirea solicitarilor in baza Legii 544/2001: Nicoleta Titei, e-mail: lege544@sctpiasi.ro

 

I.3. Cerere eliberare informații interes public: CERERE

 

I.4. Modalitati de contestare

 

I.5. Raport de evaluare pentru anul 2022 a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public - raport_anul_2022_Legea_544_2001.pdf

 

I.6. Rapoarte:

I.6.a. Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2016

I.6.b. Raport Consiliul de administratie an 2016

I.6.c. Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2017

I.6.d. Raport Consiliul de administratie an 2017

I.6.e. Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2018

I.6.f. Raport Consiliul de administratie an 2018

I.6.g. Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2019

I.6.h. Raport Consiliul de administratie an 2019

I.6.i. Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2020

I.6.j. Raport Consiliul de administratie an 2020

I.6.k. Raport Comitet de nominalizare si remunerare pentru anul 2021

I.6.l. Raport Comitet de audit pentru anul 2021

I.6.m. Raport Consiliu de administratie pentru sem. I anul 2021 

I.6.n. Raport Consiliu de administratie pentru sem. al II-lea anul 2021 

I.6.o. Raport Consiliu de administratie privind activitatea S.C.T.P.I. anul 2021

I.6.p. Raport Consiliu de administratie privind activitatea de administrare a S.C.T.P.I. anul 2021

I.6.q. Raport privind informatiile nefinanciare anul 2021

I.6.r. Raport privind evaluarea activitatii directorilor anul 2021

I.6.s. Raport Consiliu de administratie pentru sem. I anul 2022

I.6.t Raport Consiliu de administratie pentru sem. II anul 2022

I.6.u Raport Comitet de audit pentru anul 2022

I.6.v Raport Comitet de nominalizare pentru anul 2022

I.6.w. Raport Consiliu de administratie privind activitatea de administrare a S.C.T.P.I. S.A. anul 2022

I.6.x. Raport Consiliu de administratie privind activitatea S.C.T.P.I.S.A anul 2022

I.6.y. Raport privind evaluarea activitatii directorilor-anul 2022

I.6.z. Raport privind informatiile nefinanciare anul 2022

I.6.zz Raport Consiliu de administratie pentru sem. I anul 2023

 

I.7. Declarația de politică în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

Declarația de politică în domeniul calității, mediului,sănătății și securității ocupaționale

 

I.8. Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

 

I.9. Strategia de dezvoltare a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Strategia de dezvoltare a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

I.10. Regulament de organizare și funcționare a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Regulament de organizare și funcționare a SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

I.11. Politica de resurse umane

I.11.a. Politica de resurse umane

I.11.b Organigrama CTP Iasi

 

 

II. DECLARAȚII DE AVERE

Legislatie si documente - declaratii de avere

 

III. INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ:

 

III.1.  Cod de etică:

III.1.a. Cod de etică

III.1.b. Plan de integritate

 

III.2.  Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Compania de Transport Public Iași S.A. face cunoscut faptul că, în cursul anului 2022, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.

III.2.A. Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Compania de Transport Public Iași S.A. face cunoscut faptul că, în cursul anului 2019, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.

III.A.a. Raport asupra bunurilor primite cu titlu gratuit - 2022

III.A.b. Raport asupra bunurilor primite cu titlu gratuit - 2020

III.A.c. Raport asupra bunurilor primite cu titlu gratuit - 2021

III.A.d. Raport asupra bunurilor primite cu titlu gratuit - 2019

 

III.3.a. Declarația privind agenda de integritate a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Declaratia privind agenda de integritate a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

III.3.b. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2022 
SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2022

 

III.3.c. Plan de integritate pe anul 2023 a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Plan de integritate pe anul 2023 a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

 

IV. ACHIZIȚII

IV.01. - scrisoarea de asteptari pentru S.C.T.P. IASI S.A., valabila începând cu anul 2022

IV.02. - procedura de selecție și recrutare a directorului general SCTP Iași

IV.03. - procedura de selecție și recrutare a directorului tehnic SCTP Iași

IV.04. - procedura de selecție și recrutare a directorului economic SCTP Iași

IV.05. - procedura de selecție și recrutare a directorului exploatare SCTP Iași

IV.06. - anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru inchiriere bunuri 27.10.2020

IV.07. - anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru inchiriere bunuri 17.09.2020

IV.08. - anunt privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare pentru valorificare bunurilor ca deseuri nedezmembrate rezultate din casare

IV.09. - servicii de selecție și recrutare a directorului tehnic SCTP Iași

IV.10 - servicii de selecție și recrutare a directorului exploatare SCTP Iași

IV.11 - servicii de selecție și recrutare a administratorilor SCTP Iași

IV.12 - servicii de selecție și recrutare a directorului general SCTP Iași

IV.13 - servicii de selecție și recrutare a directorului economic SCTP Iași 

IV.14 - scrisoare de așteptări pentru S.C.T.P. Iași

 

V. Informații economice

V.01. Situatii financiare la 31.12.2016

V.02. Raport audit la 31.12.2016

V.03. Raportari contabile semestriale 2017

V.04. Situatii financiare la 31.12.2017

V.05. Raport audit la 31.12.2017

V.06. Declaratie nefinanciara 2017

V.07. Situatii financiare la 31.12.2018

V.08. Raportari contabile semestriale an 2018

V.09. Raport audit la 31.12.2018

V.10. Declaratie nefinanciara 2018

V.11. Situatii financiare la 31.12.2019

V.12. Raportari contabile semestriale an 2019

V13. Raport audit la 31.12.2019

V.14. Declaratie nefinanciara 2019

V.15. Raportari contabile semestriale an 2020 

V.16. Situatii financiare la 31.12.2020

V.17. Declaratie nefinanciara 2020

V.18. Raport audit la 31.12.2020

V.19. Raportari contabile semestriale an 2021

V.20. Situatii financiare la 31.12.2021

V.21. Declaratie nefinanciara 2021

V.22. Raport audit la 31.12.2021

V.23. Raportul administratorilor anul 2021

V.24. Raportul administratorilor semestrul I 30.06.2022

V.25. Raportari contabile 30.06.2022

V.26. Situatii financiare la 31.12.2022

V.27. Declaratie nefinanciara 2022

V.28. Raport audit la 31.12.2022

V.29. Raportul administratorilor anul 2022

V.30. Raportul administratorilor semestrul I 30.06.2023

V.31. Raportari contabile 30.06.2023

 

VI. MODELE DE CERERI/FORMULARE TIPIZATE

VI.1. Solicitările privind eliberarea avizelor de către Serviciul Tehnic și dovezile plății acestora vor fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail biroul.tehnic@sctpiasi.ro

Cerere aviz model CTP.pdf

 

 

VII. PROTECȚIA DATELOR 

VII.1. Notificare privind prelucrarea datelor personale

Notificare privind prelucrarea datelor personale