TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Controlul legitimaţiilor de călătorie

 

Ca să nu ai emoţii la vederea echipei de control, asigură-te, înainte de a urca în tramvai, autobuz sau microbuz, că ai la tine o legitimaţie de călătorie valabilă. Dacă totuşi se întâmplă să fii găsit fără bilet sau abonament sau să fie ceva în neregulă cu legitimaţia pe care o ai, iată ce trebuie să ştii:

 

- Atât persoanele care nu şi-au achiziţionat sau nu şi-au validat legitimaţia de călătorie, cât şi posesorii de legitimaţii de călătorie care nu le deţin asupra lor sau care nu le prezintă la solicitarea controlorilor sau a vatmanilor ori şoferilor sunt consideraţi contravenienţi;

 

- Persoanele depistate în mijloacele de transport fără legitimaţie de călătorie valabilă pot achita pe loc un aşa-numit „tarif de călătorie special”, în valoare de 50 de lei, pe baza unei chitanţe eliberate de controlori. În acest caz nu se încheie proces-verbal de constatare şi încetează orice urmărire. Alternativa este ca organul de control să încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei;

 

- În termen de 15 zile (conform Legii nr. 203/2018) de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, amenda care se achită este jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin H.C.L.;

 

- La refuzul contravenientului de a se legitima, controlorul poate să apeleze la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie, jandarmerie sau poliţie locală. Pe toată durata legitimării şi întocmirii procesului-verbal şi/sau până la sosirea echipajului de poliţie ori jandarmerie, cât şi pe durata deplasării până la o secţie de poliţie sau jandarmerie, contravenientul este obligat să rămână lângă echipajul de control;

 

- După plata amenzii consemnate în procesul-verbal, contravenientul are obligaţia de a trimite Compartimentului Control al CTP Iaşi dovada plăţii în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a procesului-verbal;

 

- Conform noilor prevederi legale, chitanţa specială eliberată la plata taxei speciale de călătorie este similară unui abonament unic de o zi (valabil 24 de ore din momentul completării datelor pe tariful special de călătorie) (H.C.L. nr. 417/2018, ANEXA II - Contractul de Delegare a Serviciului de Transport Public, cap. VI, art. 21, al. 8/2);

 

- Dacă în timpul controlului sunt depistate abonamente eliberate greşit de la punctele de vânzare a legitimaţiilor de călătorie ale CTP Iaşi, acestea se vor reţine, odată cu prezentarea de scuze către călător şi cu invitarea lui pentru a-şi ridica abonamentul a doua zi de la Compartimentul Control.

 

Pentru a afla în detaliu prevederile stabilite prin hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun îţi punem la dispoziţie un extras din „Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Iaşi”: stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun (cap. VI, art. 21, al. 8-15).